Oproep tot at Tawheed !!!

Ga naar beneden

Oproep tot at Tawheed !!!

Bericht van Abu Asfur op wo nov 24, 2010 9:43 pm

Voor iedereen met vragen ivm met bekering of Islaam los van tradities en cultuur kan je u richten tot

hanifmuwahid@live.be

of

http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm
avatar
Abu Asfur

Aantal berichten : 5
Registration date : 24-11-10

Profiel bekijken http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep tot at Tawheed !!!

Bericht van Abu Asfur op wo nov 24, 2010 11:08 pm

Is het toegestaan in de islam om Allah te aanroepen ten gunste van de polytheďsten?

Barmhartigheid vragen voor degenen die als ongelovigen zijn gestorven :Het is ongetwijfeld verboden om vergiffenis te vragen voor de polytheďsten, want de Koran en de Soennah verzetten zich hiertegen. Hierover zegt Allah, de Allerhoogste : « Het past de Profeet en degenen die geloven niet dat zij voor de veelgodenaanbidders vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de Hel zijn. » « En Ibrahims verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Ibrahim was zeker nederig, zachtaardig. » « En verricht nooit een salat over een dode van hen en sta niet bij zijn graf: voorwaar, zij geloven niet in Allah en zijn Boodschapper en zij stierven, en zij waren zwaar zondig. » (Soerate 9 verzen 113-114 - 84)Dit betekent dat het de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) en de gelovigen niet past om vergiffenis te vragen voor de polytheďsten, die niet enkel niet geloofden in Allah, maar bovendien deelgenoten aan Hem hebben gegeven, ook al zijn zij verwanten …Als Ibrahim, de beste vriend van Allah, dit gedaan heeft, was dit omwille van de belofte die hij aan zijn vader had gemaakt. « En Ibrahims verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Ibrahim was zeker nederig, zachtaardig. » (Soerate 9 vers 114) Hij hield zijn woord alvorens hij de afloop van de voortgang van zijn vader kende. Toen hij bewust werd van het bewijs dat zijn vader een vijand van Allah was en dat hij ging sterven als ongelovige en dat hij geen enkel voordeel uit de preken en oproepen had getrokken, nam hij afstand van hem om zich conform te stellen aan de wil van zijn Meester en uit respect voor Hem.Ibrahim was in werkelijkheid heel snel in het zich verlaten op Allah in alle zaken; hij nam vaak zijn toevlucht tot de oproep (van Allah), tot de smeekbede, tot het vragen van vergiffenis en tot berouw. Hij had genade voor de schepsels en vergaf hen hun misstappen een gaf niet toe aan de uitdagingen van de vulgaire mensen en vergoedde een fout niet door een daad van dezelfde aard. Hij antwoordde tegen zijn vader die zei: « Ik zal je zeker stenigen »: « Vrede zij met jou; ik zal vergiffenis vragen aan mijn Meester om jou te vergeven.»Volgens Boechaarie (3884) weigerde Aboe Talib, de nonkel van de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) van vaders kant, zich te bekeren tot de islam, wanneer hij hem dit voorstelde tijdens zijn doodstrijd. Toen zei de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam): « Ik zal blijven vergiffenis vragen voor jou aan God, zolang het me niet verboden is. » Daarom werd het vers 113 van Soerate 9 geopenbaard: « Het past de Profeet en degenen die geloven niet dat zij voor de veelgodenaanbidders vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de Hel zijn. » Vervolgens werd dit vers geopenbaard: « Waarlijk, u (Mohammed) zult hen die u wilt niet kunnen leiden, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden. » (Soerate 28 vers 56)Volgens al-Hafidh verwijst de uitdrukking « zolang » in de hadith naar het vragen om vergiffenis. Een precieze versie: « Voor jou. »

Volgens Aboe Hoerayra heeft de Boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) gezegd: « Ik heb mijn Meester verzocht om de toestemming te krijgen om vergiffenis te vragen voor mijn moeder en Hij heeft het me geweigerd. Daarna heb ik Hem gevraagd om het me toe te staan haar graf te bezoeken en Hij heeft het me toegestaan. » [Overgeleverd door Moeslim (n°976)]An-Nawawi (Moge Allah barmhartig met hem zijn) heeft gezegd: « Deze hadith bevat het verbod om vergiffenis te vragen aan Allah voor de ongelovigen. Het is duidelijk in de twee voorgaande ahadith dat het verboden is om vergiffenis te vragen voor hen en hetzelfde geldt voor het vragen aan Allah om hen in het paradijs toe te laten of hen te redden van de hel. Dit verbod berust op een wijsheid. Vergiffenis vragen voor hen (al wetende dat zij verdoemd zijn tot de hel) is immers een nutteloze fout. Ook paste het de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) en de gelovigen niet om dit te doen. Het is zeker dat als zij sterven als polytheďsten of als men weet dat zij zullen sterven als polytheďsten, het woord bestraffing is vermeld tegen hen en zij zullen voor eeuwig in de hel verblijven en noch bemiddeling, noch het vragen om vergiffenis zal hen baten. »

Leiding vragen voor de ongelovigen.Het is echter waar dat de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) gebeden heeft opdat bepaalde ongelovigen geleid zouden worden. Het is daarom dat er in de sahieh van Boechaarie een hoofdstuk bestaat dat getiteld is: "Smeekbeden gemaakt om de polytheďsten te leiden."Vervolgens heeft hij de hadith van Aboe Hoerayra geciteerd waarin hij zegt: « Toufayl Ibn ‘Amr begaf zich bij de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) en zei: « Daws komen in opstand en weigeren zich aan te sluiten (tot de islam).» De Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) zei: « Mijn Heer! Leid Daws en laat hen komen. » [Overgeleverd door Boechaarie (2937) en Moeslim (2524)]Al-Hafidh zegt in Fath al-Bari: « Boechaarie heeft de Hadith van Aboe Hoerayra geciteerd relatief aan de komst van Toufayl Ibn ‘Amr ad-Daws bij de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salalm) en de woorden van de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam): « Mijn Heer! Leid Daws. » Deze Hadith komt overeen met de titel van het hoofdstuk.

Het gebruik van de uitdrukking « Liyatallafahoum » duidt op het goede inzicht van de auteur (Boechaarie). In feite verwijst hij naar het verschil tussen twee houdingen van de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) tegenover de ongelovigen. Soms riep hij Allah aan tegen hen en soms riep hij Hem aan om hen te leiden.● Het eerste geval kwam overeen met de tijden waarin de ongelovigen sterk waren en hun overlast verspreidden.● Het tweede geval kwam overeen met de tijden waarin we beschut waren tegen hun wandaden en hoopten dat zij zich zouden verzoenen met ons, wat gebeurd is voor de Daws.At-Tirmidhi heeft overgeleverd (n°2739) dat Aboe Moussa al-Acha‘ri gezegd heeft: « De joden deden alsof ze moesten niezen voor de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) in de hoop dat hij hen zou zeggen: « Moge Allah genade met jullie hebben.» Maar hij zei hen: « Moge Allah jullie leiden en jullie zaken verbeteren. » [Authentiek verklaard in Sahieh at-Tirmidhi]Volgens al-Hafidh duidt de hadith van Aboe Moussa aan dat de betreffende personen ongelovigen waren die geďnteresseerd waren in het bevel om te bidden voor degene die niest, maar zij verdienen een bijzonder smeekgebed dat bestaat uit het vragen aan Allah om hen te leiden. Er is niets die dit verbiedt. Wat betreft de moslims, voor hen moet men bidden dat zij van de Barmhartigheid van Allah moge genieten, in tegenstelling tot de ongelovigen.En Allah, de Allerhoogste, weet het het beste.avatar
Abu Asfur

Aantal berichten : 5
Registration date : 24-11-10

Profiel bekijken http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum