Advies aan de zoekers van Kennis

Ga naar beneden

Advies aan de zoekers van Kennis

Bericht van Muwahid op wo aug 11, 2010 1:05 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ


En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. (adh Dhaariyat; 51:56)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

O, jullie die geloven, vreest Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims. (Al-Imraan/102).


لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de taghut verwerpt en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. (al Baqarah; 2:256)Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahullaah, heeft gezegd:

“Het hart vindt geen totaal geluk, noch totale verukking behalve door van Allah te houden en te streven naar hetgeen Hem behaagt. Het is niet mogelijk om (oprecht) van Hem te houden, behalve door alle dingen te verwerpen die ermee in strijd zijn. Dit is wat de woorden ‘LA ILAAHA ILLALLAH’ betekenen en het is de Religie van de vriend (khaleel) van Allah ; Ibrahiem alayhis-salaam, alsmede van alle Profeten en Boodschappers.”


Vele zien het niet belangerijk om onderscheid te maken tussen een kaafir en een moslim, terwijl dit van groot belang is, en ook als de Moslim duidelijke Kufr ( begaat en hierbij uit de oever van de Islaam valt, dan nog vinden ze het onzin om degene als Kaafir te bestempelen , het heeft uiteraard regels en voorwaarden voordat je iemand als Kaafir kan bestempelen maar laten we eerst kijken hoe belangerijk het is om onderscheid te maken tussen een MOSLIM en een KAAFIR:


Sheikh-ul Islaam Ibn Tayymiyah:

Weet dat het onderwerp van het verklaren dat iemand een Kaafir of Fasiq is, te maken heeft met namen, wetten en betreden in het Hiernamaals van het Paradijs of de Hel. Het heeft betrekking in het aardse leven op loyaliteit, vijandschap, het doden en niet doden; omdat Allah het paradijs heeft beloofd aan de gelovigen en het heeft verboden voor de Kufaar. Dit zijn de wetten in elke tijd en in elke plaats.

(Madjmoe` Fatawa van Ibn tayymiyah, boek 12, bladzijde 468)

En hij (Ibn Tayymiyah) zei ook:

Een fout in de benaming van Imaan en Kufr is niet hetzelfde als een fout in een andere benaming, omdat de benaming van Imaan, Islaam, Koefr en Nifaaq betrekking hebben op de wetten van het aardse leven en het Hiernamaals

(Madjmoe` Fatawa van Ibn Tayymiyah, boek 7, bladzijde 395)

En hij (Ibn Tayymiyah) zei ook:

Geen enkele benaming heeft betrekking op geluk, ongeluk, prijzen, vernederen, beloning, straf dan de benaming van Imaan en Kufr. Daarom is dit onderwerp het onderwerp van "benamingen en oordelen" genoemd.

Ibn Radjab Al-Hanbali rahimahoellah zei:

Deze onderwerpen: Islaam, Imaan, Koefr en Nifaaq zijn zeer belangrijke onderwerpen, want Allah heeft met deze benamingen geluk en ongeluk; en het recht op het Paradijs of de Hel verbonden. Het eerste probleem dat in deze Ummah is opgerezen is het meningsverschil in dit onderwerp.

(Jaami` al-`oeloem wal Hoekm , bladzijde 27)

Daarom dat we zien dat het bestuderen van at Tawheed van uiterste belang is om Moslim te kunnen worden / zijn . De eerste voorwaarde is Al-i’lm (kennis)

Het is een verplichting voor een ieder die de Shahaada uitspreekt, dat diegene weet wat het betekent. Allah (s.w.t) zegt in de Qor’aan:


...
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ


Weet , laa ilaha illa ALLAH ...(dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah). (Mohammed/19).

Deze vers alleen maakt duidelijk , eens iemand de shahaada uitspreekt hij nooit meer de uitvlucht van onwetendheid ( tegenpool van kennis ) kan aanhalen in zake laa ilaha ila ALLAH ...

Het is je plicht te weten wat de Tawhied is met zijn voorwaarden en zuilen, welke Allah (s.w.t) je bevolen heeft. Je moet ook weten welke dingen het ongeldig maken, zodat je daarvan bewust bent en je je gedraagt naar Tawhied voor Allah (s.w.t) alleen.

Moehammad Bin Abdoel Wahhaab (moge Allah genade met hem hebben) zei:
Weet dat de plicht om te weten wat ‘laa ilaaha illallaah’ betekent; vóór de verplichting om het gebed te verrichten en het vasten komt. Daarom is het verplicht voor de abd (slaaf) kennis over wat de Shahaada betekent op te doen, meer dan dat het verplicht is om te onderzoeken wat de juiste manier is om het gebed te verrichten, of te vasten. En het verbod op Shirk en het ongeloof in de Taghoet is groter in rang dan het verbod op het trouwen van je moeder of tante.

Het beginnen van Imaan is de Shahaada van Laa ilaaha illallaah- iedereen zou moeten getuigen dat alle vormen van aanbidding alleen voor Allah (s.w.t) zijn, niet gericht aan een Profeet, noch aan een Engel of leider…Dit is het recht dat Allah (s.w.t) heeft op al zijn dienaren.

Niet geloven in de Taghoet betekent het verwerpen en zich distantieren van het geloof in alle soorten van afgoden en hen te verklaren als bronnen van Kofr (ongeloof) en misleiding, of het nou Djinn, mens, een steen of boom is, en hen haten, ook al is het je eigen broer of vader. Voor degene die zegt: “ Ik aanbid niemand behalve Allah”, en daarna naar een graf gaat om daar om hulp te vragen, zo een persoon gelooft niet in Allah (s.w.t) alleen, noch heeft hij de Taghoet verworpen. Dit onderwerp vraagt om diepgaand onderzoek en een hoge inspanning om te begrijpen waarmee Allah (s.w.t) zijn Boodschapper Moehammad (sallallahoe ‘aleihi wasallam) gezonden had. We moeten ook weten wat de Geleerden gezegd hebben over het volgende aayah:

256. derhalve, hij die de Taghoet verwerpten in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, (Al-Baqarah).

Daarom zou iedereen ernaar moeten streven te leren wat Allah (s.w.t) en Zijn Profeet (sallallahoe ‘aleihi wasallam) ons geleerd hebben in openbaringen- en een ieder die zich afkeert van deze leer, Allah (s.w.t) leidt deze persoon niet omdat hij te druk bezig is met dit leven en heeft zo geen excuus wanneer hij zijn Heer ontmoet op de Laatste Dag, en Allah (s.w.t) weet het het beste.

Muhammad ibn Abdul Wahhab said:

"So if you know that when SHIRK is mixed (with worship), the worship is not accepted, and destroys the action, thus making the person acting (upon this kind of worship) from the people who will be permanently in the Hellfire, then you will realise that it is the MOST IMPORTANT TOPIC for you to study. Perhaps (through this study) Allah will save you from this evil trap, meaning SHIRK with Allah, concerning which Allah - the Exalted - has said:

"Dus als je weet wanneer Shirk word gemixt met aanbidding , de aanbidding niet word aanvaard , en vernietigd de daden , dus wanneer een persoon dit doet , maakt dit van hem iemand die eeuwig in de hel zal verblijven , dan zal je je realizeren dat dit het meest belangrijke onderwerp is voor jouw om te bestuderen . Misschien ( via deze studie ) zal ALLAH swt je redden van deze duivelse val , bedoelend deelgenoten toekennen aan ALLAH , met betrekking tot wat ALLAH zegt :


إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً


Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald [Nisa:116]

[genomen van al-Qawaa'id al-Arba'ah]


We advizeren ieder zoeker van Kennis , om goed te bestuderen wat at Twaheed inhoud en verwerpt .

Hiervoor kan je terrecht in de sectie

"..En er is geen goed in lezen zonder er zich in te verdiepen [Ali ibn Abi Talib- Al-Aajurri in Akhlaaq Al-'Ulamaa' #45, Al-Khateeb in Al-Faqeeh wa Al-Mutafaqqih 2/338-339]

Wees ook niet ontmoedigd door het kleine aantal mensen die daadwerkelijk at Tawheed begrijpen en toepassen :

Sulayman ad-Darani zei:

"Mocht iedereen beginnen twijfelen in de waarheid , zou ik de zekerheid er in behouden helemaal alleen ."


[''Uluww al-Himmah'; p. 42]


Ibn Taymiyyah said:

…in regards to the verse: {“Verily, Ibrahim was a nation unto himself, obedient and pure.”} [an-Nahl; 120] “Meaning, he was the only believer, and the rest of the people were all disbelievers.”

['Majmu' al-Fatawa'; 11/436]

Muwahid
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Advies aan de zoekers van Kennis

Bericht van Abu Asfur op wo nov 24, 2010 9:32 pm

Voor de zoekers van kennis :

Sheikh ul-Islaam Muhammed ibn Abdul-Wahhab rahimahullah
Bron: Majmu' at-Tawheed

Alle Lof is aan Allah, Moge Zijn vrede en Zijn zegeningen met zijn Profeet zijn.
Sheikh Muhammed ibn Abdul-Wahhab werd gevraagd over de betekenis van 'La ilaha ila Allah' en hij antwoordde als volgt:

Onderscheid tussen Imaan en Kufr
Weet, moge Allah genade met u hebben, dat deze verklaring het onderscheid is tussen kufr en islam. Het is de verklaring van taqwa en de stevigiste handvat zoals door Ibrahim 'aleihi salaam werd verklaard:

Een blijvend woord
"En hij maakte het (la ilaha ila Allah) een blijvend Woord voor zijn nakomelingen, opdat zij terug mogen keren."
[Surat az-Zukhruf; 28]

De betekenis en erkenning is vereist, niet slechts de uitspraak ervan
Wat hier wordt bedoeld is niet slechts het uitspreken ervan met de tong terwijl men onwetend is over de betekenis. Want waarlijk de hypocrieten zeggen 'la Ilaha ila Allah', bidden en betalen aalmoezen, maar zullen zich, onder de ongelovigen, in de laagste gedeelte van de Hel bevinden. Echter wat de bedoeling is, is dat je de verklaring uitspreekt, het tegelijkertijd te erkennen in je hart en ervan te houden en van zijn mensen (de moslims) en het haten en vijandschap hebben tegen datgene of diegene die het tegenstreven. Zoals de Profeet salla Allahu 'aleihi wa salam heeft gezegd:

"Wie oprecht La ilaha ila Allah' zegt...", in een andere overlevering: "...oprecht vanuit zijn hart...", in een andere overlevering: "..waarachtig vanuit zijn hart..." en in een andere hadieth: "Degene die La ilaha ila Allah zegt en ongelovig is in alles dat naast Allah wordt aanbeden.." en zo zijn er meerdere ahadieth die aangeven dat de meeste mensen onwetend zijn over deze getuigenis.

Verwerping en aanname
Dus weet dat deze verklaring bestaat uit een verwerping en een aanname. Verwerping van aanbidding aan een ander dan Allah die onderdeel is van zijn schepping, zelfs als het gaat om (het aanbidden van) Muhammed salla Allahu 'aleihi wa salam en Jibriel 'aleihi salam en meer zoals de Awliyaa en de vromen.
Dus wanneer je dit hebt begrepen, besef dan dat de Uluhiyyah (aanbidding), die Allah voor zichzelf heeft bevestigd en verworpen heeft voor Muhammed salla Allahu 'aleihi wa salam en Jibriel 'aleihi salam, zo ver reikt dat zij niet eens het gewicht van een atoom ervan in deelnemen.

Wat is Uluhiyyah?

Weet dat Uluhiyyah datgene is wat de mensen van onze tijd (de periode waarin de sheikh leefde) hebben benoemd tot het 'geheim' en 'wilaayah' (loyaliteit) en de betekenis van ilah is bij hen de 'wali', die volgens hen het geheim (van het ongeziene) kent. Hij is degene die zij al-faqir, sheikh, sayyid, etc noemen. Dat is omdat zij geloven dat Allah tevreden is wanneer sommigen van zijn schepsels een status verkrijgen waarbij iemand zich naar hen keert met hoop, het zoeken van hulp en door hen bemiddelaars te maken tussen henzelf en Allah. Dus de mushrikien van onze tijd beweren dat deze 'heiligen' hun tussenpersonen zijn en zij noemen hen 'al-awaloen al-aalihah' (de eerste der goden) omdat volgens hen een tussenpersoon een 'ilaah' (god) is.

Verwerping van tussenpersonen

Echter wanneer iemand 'la ilaha ila Allah' zegt, dan ontkent dit hun tussenpersonen en om volledig begrip hierover te hebben, moet je de volgende twee zaken kennen:
Bevestiging van Rububiyyah is niet voldoende
Het eerste: dat je weet dat de kuffar die de Boodschapper van Allah salla Allahu 'aleihi wa salam bevocht, doodde, hun bezit veroverde en waarvan hij toestond dat de vrouwen werden genomen, tawheed ar-Rububiyyah voor Allah erkenden. Wat inhoudt dat niemand schept, voorziet, leven geeft, doodt en alles bestuurt behalve Allah alleen, zoals Hij, de Meest Verhevene zegt (vertaling van de betekenis):
"Zeg: 'Wie voorziet u vanuit de hemel en de aarde? Of wie is het die macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de doden uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?' Zij zullen zeggen: 'Allah'. Zeg: 'Zullen jullie dan niet bang zijn voor Allah's bestraffing?'
[Surat Yunus; 31]

Dit is een groot en belangrijk principe aangezien de kuffar dit bevestigden en al het bovenstaande accepteerden, maar het maakte hun bloed en hun bezit niet onwettig. Zij gaven ook aalmoezen en verlieten de verboden zaken uit vrees voor Allah (Hij die vrij is van onvolkomenheden, de Meest Verhevene), maar..
De oorzaak en reden van hun ongeloof

Het tweede is: datgene wat heeft veroorzaakt dat hun ongelovigen zijn en waardoor hun bloed en bezit geoorloofd was; was het feit dat zij tawheed al-uluhiyyah voor Allah niet erkenden. Het (Tawheed al-Uluhiyyah) houdt in dat je je smeekbeden, je hoop alleen naar Allah richt zonder deelgenoten en om geen hulp te zoeken, te offeren, of een eed af te leggen voor of bij een ander dan Hem, niet bij een engel noch bij een gezonden profeet, want degene die dat doet is ongelovig geworden.

De shirk van de heidenen
Wat hierop volgt is te weten dat de mushrikien die de Boodschapper van Allah salla Allahu 'aleihi wa salam bevocht, gewoon waren om de rechtschapenen aan te roepen zoals de engelen, 'Isaa 'aleihi salaam, 'Uzair en andere awliyaa. Dit was de reden van hun ongeloof, ondanks hun erkenning van het feit dat Allah de Schepper, Instandhouder en Ontbinder van alles is.


De aard van Shirk en Kufr

Als jij dit weet, dan zul je de betekenis van la ilaha ila Allah begrijpen en zul je begrijpen dat degene die een profeet of engel aanroept of die zijn vertrouwen in hen stelt, of hun hulp zoekt, de islam heeft verlaten. Dit is de kufr waarvoor de Profeet salla Allahu 'aleihi wa salam de kuffar bevocht.

Antwoord geven op de Mushrikien


Dus als een van de mushrikien zegt: 'Wij weten dat Allah de Schepper, Instandhouder, Ontbinder is, maar deze rechtschapen mensen kunnen dicht bij Allah zijn, dus verrichten wij smeekbedes, beloftes, zoeken wij hulp en toenadering tot hen, want we hebben hen nodig voor invloed en bemiddeling. Daarentegen geloven wij dat Allah de Schepper en de Ontbinder is.' Zeg dan tegen hen: 'Deze gezegde van jou is de madhab (weg) van Abu Jahl en zijn soorten, aangezien zij 'Isa aleihi salam, 'Uzair, de engelen en de awliyaa aanriepen met dezelfde intentie. Zoals Hij, de Meest Verhevene, zei (vertaling van de betekenis):
"Waarlijk, de religie is voor Allah alleen. En zij die awliyaa (beschermers en helpers) naast Hem nemen zeggen: 'Wij aanbidden hen alleen zodat zij ons dichter bij Allah brengen.' Waarlijk, Allah zal oordelen onder hen betreffende datgene waarin zij verschillen. Voorwaar, Allah leidt degene die een leugenaar en ongelovige is niet."
[Surat az-Zumar; 3]

"En zij aanbidden naast Allah datgene dat hen niet schaadt noch baat en zij zeggen: 'Dit zijn onze bemiddelaars bij Allah'. Zeg: "Wilt gij Allah over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?" Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen."
[Surat Yunus; 18]

Meer over de aard van Kufr en Shirk

Dus als je dit volledig in acht neemt en erkent dat de Kuffar tawheed ar-rububiyyah voor Allah alleen bevestigden, terwijl zij 'Isa 'aleihi salaam, de engelen en de awliyaa aanriepen voor toenadering en bemiddeling bij Allah en dat zij, met name de Nasara, onder hen mensen hebben die nacht en dag daden van aanbidding verrichten, zich afzonderen van de wereld, al hun wereldse bezittingen als aalmoes weggeven terwijl zij in hun kloosters in afzondering leven van hun mensen en dat zij desondanks toch ongelovigen zijn en vijanden van Allah die zich eeuwig in de hel zullen bevinden vanwege hun geloof in 'Isa 'aleihi salaam en andere awliyaa. Hen die zij aanroepen, om in hun namen te offeren en geloftes aan afleggen.


De afdwaling van de ware islam

Dus als jij dit begrijpt dan wordt de beschrijving van de Islam en de boodschap van de Profeet salla Allahu 'aleihi wa salam duidelijk voor je. Je zult dan realiseren dat veel mensen er ver van zijn afgedwaald. En je zult zijn (salla Allahu 'aleihi wa salam) uitspraak 'Isam is als iets vreemds begonnen en het zal weer vreemd worden zoals het begon', duidelijk begrijpen.
Dus bij Allah, O mijn broeders, houdt jullie vast aan het fundament van jullie deen, het eerste ervan en het laatste ervan en zijn hoofd: 'de verklaring dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah'.


De voorwaarden van de Kalimah

Ken zijn betekenis, houdt van zijn mensen en maak hen jouw broeders, zelfs al zijn zij ver weg. En heb ongeloof in de tawagheet, heb vijandschap tegenover hen en haat degenen die van hen houden, die voor hen argumenteren, die niet ongelovig in hun zijn of hen die zeggen 'Ik heb niets tegen hen' of zeggen 'Allah heeft mij niet verantwoordelijk gemaakt voor hen'. Dan waarlijk, hebben zij een leugen verzonnen over Allah, aangezien Allah hen verantwoordelijk heeft gemaakt en hen heeft verplicht om ongelovig te zijn in de tawagheet (meervoud van taghut) en om hunzelf van hen te dissociëren, zelfs al zijn zij hun broeders of hun kinderen. Dus bij Allah, houdt jullie hieraan vast opdat jullie jullie Heer zullen ontmoeten zonder dat jullie iets met Hem hebben vereenzelvigt.
O Allah, laat ons sterven als Moslims en breng ons samen met de rechtschapenen.


De ernst van de Kufr van de Mushrikien van deze tijd

En wij eindigen onze uiteenzetting met een vers die genoemd is door Allah in Zijn Boek, die jullie zal verduidelijken dat de kufr van de mushrikien van onze tijd ernstiger is dan die van degenen die de Profeet salla Allahu 'aleihi wa salam bevocht. Allah, de Meest Verhevene, zei (vertaling van de betekenis):
"En wanneer u een ongeluk treft op de zee, dan verdwijnen voor u degenen die u naast Hem aanroept, behalve Hij (Allah alleen). Maar wanneer Hij u veilig aan land brengt, keert u zich (van Hem) af. En de mens is zeer ondankbaar."
[Surat al-Israa; 67]

Dus jullie hebben gehoord dat Allah (Hij die vrij is van onvolkomenheden, de Meest Verhevene) heeft vermeld dat wanneer de Kuffar in nood verkeerden, zij hun leiders en geleerden verlieten en geen hulp zochten door middel van hen. Zij toonden daarentegen zuiverheid naar Allah alleen zonder dat zij iets met Hem vereenzelvigden en zij zochten Hulp bij Hem alleen. Maar wanneer redding en gemak kwam, dan zouden zij weer shirk verrichten.

Je kunt zien dat wanneer de mushrikien van onze tijd, waaronder sommigen die beweren mensen van kenns te zijn, die zuhd bezitten en hard werken, in noodsituaties hulp beginnen te zoeken bij anderen dan Allah, zoals bij Maruf of Abdul-Qaadir Jilaani of hen die groter zijn dan hen zoals, Zayd ibn al-Khattab en az-Zubair. Of zelfs hen die nog groter zijn dan hen, zoals de Boodschapper van Allah salla Allahu 'aleihi wa salam, wallahu musta'aan. En wat nog ernstiger en vernietigender is, is het feit dat zij hulp zoeken bij de tawagheet, de ongelovigen en de afvalligen zoals Shamsaan, Idrees (oa al-Ashqar genoemd), Yusuf en hun gelijken.

En Allah (Hij die vrij is van alle onvolkomenheden, de Meest Verhevene) weet het het best. En alle lof is aan Hem in het begin en het einde en moge de vrede en de zegeningen van Allah zijn met de beste van de schepselen, Muhammed, zijn familie en zijn metgezellen

avatar
Abu Asfur

Aantal berichten : 5
Registration date : 24-11-10

Profiel bekijken http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Advies aan de zoekers van Kennis

Bericht van Abu Asfur op wo nov 24, 2010 9:34 pm

Imam Muhammed Ibn Abdelwahaab


Het fundament en basis van de deen (Asl Din al Islam) bestaat uit 2 zaken:1/Het bevelen van aanbidding (elke vorm van Ibaadah) van ALLAH swt alleen zonder gelijken aan hem toe te kennen, het aanmoedigen - oproepen hierop, loyaliteit met de mensen van tawhid, en takfir* verrichten op eenieder die dit verlaat (dit niet doet).2/Het verlaten van shirk (toekennen van deelgenoten aan ALLAH swt) in Ibadah en hiertoe waarschuwen, hier streng voor zijn, vijandig zijn voor deze zaak en takfir verrichten op degene die shirk doet. ad Duraar as Saniyyah (2/153)* Takfir: Iemand als ongelovig verklaren, uitsluiten uit de kudde van de islam. Takfir doen op een MOSLIM is verboden, en sommigen onder de geleerden hielden het als een daad van kufr op zichzelf, maar het is VERPLICHT takfir te doen op elke afvallige en ongelovige. Shaykh Abdullah Ibn Muhammed Ibn Abdelwahaab heeft gezegd: "Samengevat, het is verplicht voor degene die oprecht zijn niet de spreken over deze zaken zonder kennis of bewijs van ALLAH swt. En hij moet er voor opletten dat hij niet iemand uit de islam plaatst enkel omwille van zijn eigen interpretatie. En 'iemand uit de islam plaatsen' en iemand als moslim beschouwen is een VAN DE GROOTSTE ZAKEN van de deen... En inderdaad Shaytaan heeft velen misleid in dit opzicht. Zo zijn er mensen die een persoon als moslim beschouwen maar de teksten van de Quran, van de Sunnah, en de Ijmaa tonen aan dat deze kaafir is. En dan zijn er anderen die Takfir doen op degene die eigenlijk moslim zijn overeenstemmend met de Quran, Sunnah en Ijmaa." Ad duraar As Saniyyah (8/217)
avatar
Abu Asfur

Aantal berichten : 5
Registration date : 24-11-10

Profiel bekijken http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Advies aan de zoekers van Kennis

Bericht van Abu Asfur op wo nov 24, 2010 9:34 pm

Dit drukt het geloof van de eenheid van Allah uit die volgens de leringen van de

Islam de Enige en Ware God is en geen deelgenoten kent. Voor Hem alleen is het

Oppergezag en alle dankbetuigingen. Hij verwekte niet noch werd Hij verwekt; ook

heeft Hij geen enkele rivaal of deelgenoten in Zijn Heerschappij.1. Tawheed Ar-Roeboebieyyah (eenheid van Zijn Heerschappij).Ook al geloofden de afgodendienaren in de tijd van de profeet (Allahs vrede en

zegen zij met hem) hier in, zij behoorden niet tot de Islamitische Gemeenschap.

Sterker nog, de profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) bestrijdde hen, zij

maakten hun bloed en bezit schendbaar (omdat zij Hem deelgenoten toekenden

zoals Lat, Uzza en Manat). Tawheed Ar-Roeboebieyah is de verklaring van Allahs

eenheid in al Zijn acties zoals het in de volgende vers staat:Zeg: Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde, of: Wie heeft macht

over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het

dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur? Zij

zullen zeggen: Allah. Zeg dan: Zullen jullie Allahs straf niet vrezen (voor het

toekennen van deelgenoten aan Allah in de aanbidding tot Hem). (10:31).De gehele schepping wordt door Allah in stand gehouden en wordt door Hem

onderhouden. Hij is de enigse Heerser van het universum en Hij heeft niemand

nodig om Hem te helpen. Er zijn vele verzen over dit onderwerp in de Qoraan maar

wij hebben er maar één geciteerd ter opheldering.· Zijn schepping : ALLAH swt heeft alles geschapen en heeft ook macht over alle zaken .

· Zijn manegement : Voorziening , ALLAH swt voorziet alles en iedereen van alles , m.a.w. alles komt van ALLAH swt

· Zijn master : Wetgeving , ALLAH swt is het die de wetgeving heeft bepaald ; de shariah .Dus eenieder die één van deze punten van eenheid van zijn heerschapij ontkend of niet toepast of verlooghend is een ongelovige2. Tawheed Al-oeloehieyyah (eenheid in de Aanbidding tot Hem).Dit is datgene wat al eeuwenlang controversieel is tot nu. Het betekent dat je geloof

moet hebben dat Allah de Enige, Ware God aan Wie alle handelingen van

aanbidding toekomen zoals: het verrichten van smeekbedes, afleggen van een eed,

het offeren van dieren, hoop hebben op, angst hebben voor, vertrouwen op,

verlangen naar, ontzag hebben voor, het tonen van berouw etc. Elk van deze wordt

ondersteund met bewijzen vanuit de Qoraan.· Aanbidding van de ledematen = salaat , hadj , roekoe , slachten , enz

· Aanbidding met het hart = hopen , liefde , tawbah , enz

· Aanbidding in tahakum = gehoorzamen in de wetgeving van ALLAH swtDus eenieder die één van deze punten van eenheid van Aanbidding tot ALLAH verwerpt of ongehoorzaam aan is of verloogend of niet toepast voor ALLAH swt alléén is een ongelovige .3. Tawheed Al-Dhât wa Al Asmaa wa Assifât (eenheid van Allah Zelf, Zijn Namen en Eigenschappen):

Dit betekent het bevestigen van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah

in dezelfde betekenis zoals ze genoemd zijn in de Qoraan en Soenna zonder af te

wijken van de ware betekenis, of deze proberen te veranderen, ze te vergelijken met

menselijke eigenschappen etc. Alle positieve namen behoren ALLAH toe en niet de negatieve .

Zeg (O Mohammad): Hij is Allah, de Enigste. Allah is de Enigste van Wie al het

geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is

aan Hem gelijkwaardig. (112:1-4).

Allah zegt ook:

En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen

die misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij

plachten te doen. (7:180).En Hij zegt ook:Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. (42:11).
avatar
Abu Asfur

Aantal berichten : 5
Registration date : 24-11-10

Profiel bekijken http://aqedaah-al-muwahidin.forumotion.com/forum.htm

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Advies aan de zoekers van Kennis

Bericht van Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum